: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

#ใช้แอร์อย่างไร ไม่ให้ค่าไฟบานปลาย

ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในบ้านเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ 

เลือกสีหลอดไฟให้เหมาะกับการใช้งาน

โทนสี และแสงของหลอดไฟแต่ละสี สามารถสร้างความรู้สึก อารมณ์ สร้างบรรยากาศให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ 

Warm White